نویسنده = ���������� �������� �������������� ����������
روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه‌پذیری دینی»

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 43-68

10.22059/jorr.2019.288069.1008585

سید احمد میر خلیلی؛ نفیسه متولی زاده نایینی؛ بهاره کرمی


تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-124

10.22059/jorr.2019.264669.1008171

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ سید مصطفی میرمحمدی؛ سیده معصومه غیبی