روش‌شناسی «اجتهاد گروهی در فرایند تقنین» با تقریری نوین از «جامعه پذیری دینی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و حقوق دانشگاه میبد .موبایل: 09127493806-3718655389

2 مدرس دانشگاه میبد

3 دانشگاه میبد

چکیده

آسیب‌شناسی اصلی در حوزه‌ی روش‌شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه‌های روش‌شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه‌پذیری دینی، بایسته‌های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است به آسیب‌های ذیل مبتلاست: یا مسکوت مانده، یا همه ی ابعاد را در برنمی‌گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آن‌ها نظام‌مند نیست و یا اینکه پای بندی به قاعده‌ی التزام به شیء التزام به لوازم آن است در تبیین کلیدواژه‌ها فاقد حدنصاب است. این نگارش، با تقسیم روش‌شناسی به روش‌شناسی بنیادین و روش‌شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه‌پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می‌گردد. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته‌های تقنین به بایسته‌های نوین آراسته‌شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می‌یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته‌ها می‌شود و قانون برآمده از آن پیراسته از تنافی های ساختاری و محتوایی می‌گردد. حفظ و تقویت جایگاه قوه مقننه و شورای نگهبان به‌عنوان بخشی از نهاد تقنین در گروی رویکرد فوق به اجتهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of "Group Ijtihad in the Legislation Process" With a new interpretation of "religious socialization"

نویسندگان [English]

 • seyyed ahmad mirkhalili 1
 • Nafise Motavallizade naeini 2
 • bahare karami 3
1 مدرس دانشگاه آیت ا... حائری میبد
2 Teacher of University
3 university Meybod
چکیده [English]

The main pathology in the field of jurisprudential and legal ijtihad methodology is that the keywords of methodology, group ijtihad, religious sociability, legal requirements, and the form of social thinking that are or are suspected in this writing, or do not cover all aspects, Either their semantic relations are not systematic or they are lacking in the keywords in explaining the rule of object-binding. This essay emphasizes the division of methodology into fundamental methodology and applied methodology, with a new approach to religious socialization and a new explanation of the anthropological and sociological foundations of ijtihad and legitimacy, social thought, and material exclusion and detailed results. One of the fruits of social thinking is that the legitimacy of the needs of the adorned new needs and the group's ijtihad reaches new dynamics and richness with actual action. It is with this systematic revival that the process of legitimation becomes a process of conformity to the requirements, and the resulting law becomes free from structural and content disagreements. Maintaining and strengthening the position of the legislature and the Guardian Council as part of the legislative body is in line with the above approach to ijtihad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • methodology
 • group ijtihad
 • religious socialization
 • legal requirements
 • form of social thinking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398