نویسنده = ���������������� ������ �������� ��������
تألیف قلوب در فقه امامیه و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 949-979

10.22059/jorr.2018.218687.1007512

سید محمد هاشم پورمولا؛ ریحانه طاهری


بررسی فقهی _ حقوقی صحت شرط عدم عزل وکیل

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-508

10.22059/jorr.2016.59921

سید محمد هاشم پورمولا؛ زهرا حسین پور