نویسنده = عباسعلی سلطانی
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 601-618

10.22059/jorr.2019.258000.1008054

بهروز مجدزاده خاندانی؛ محمدتقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


2. نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 763-798

10.22059/jorr.2015.57733

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی