نویسنده = �������� ������������ ��������
تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22059/jorr.2022.344490.1009138

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی


بررسی فقهی دادرسی غیابی

دوره 13، شماره 4، دی 1396، صفحه 817-840

10.22059/jorr.2017.215310.1007440

سعید نظری توکلی؛ مسلم حیدری


کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 433-468

10.22059/jorr.2014.52580

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی