نویسنده = �������������� ���������� ����������
تحلیل انتقادی پدیده «انزال در زنان» و آثار آن در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

10.22059/jorr.2022.344490.1009138

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی؛ عفت السادات مرقاتی خویی


کاهش انتخابی جنین، بررسی مبانی عدم مشروعیت آن در فقه اسلامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 433-468

10.22059/jorr.2014.52580

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 85-114

10.22059/jorr.2013.36183

عباسعلی سلطانی؛ فاطمه کراچیان ثانی