اثبات فقهی و حقوقی قاعدۀ « لزوم حفظ نفس» در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

از مسائل مستحدثه‌ای که در دنیای مدرن پیش می‌آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری‌های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می‌آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعدۀ فقهی"لزوم حفظ نفس"، احترام دین اسلام به حیات انسان‌ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبۀ انسان است تا آنجا که نا‌‌‌امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می‌شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده‌ای با عنوان قاعدۀ حفظ نفس مطرح نمی‌شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal and Jurisprudence Proving "Necessary to Self-preservation" Principle in Islam

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Soltani 1
  • Fatemeh Karachian Sani 2
چکیده [English]

In the modern world occur updated issues that it is selecting dying When
incurable sickness or intolerance disease that caused by aging .In this study we try
to express with proof of legal rules "necessary to self-preservation" that of the
religion of Islam respect to human life And that the primary purpose of religion is
protection of pure human life as far as disappointing from grace and mercy of God
and the selection of death is great sin and deserving punishment is severe.
Although in the rule Jurisprudence as a rule not be considered self-preservation
but among the many chapters of jurisprudence stress on respect the right to life for
human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-preservation
  • Life
  • Respect
  • jurisprudence
  • wisdom