کلیدواژه‌ها = تمکین
نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقۀ زوجه

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 295-316

10.22059/jorr.2019.258180.1008060

اصغر زیرک باروقی؛ مرتضی حاجی‌پور


تأملی در تسلیم مهر به‌مجرد وقوع عقد در نکاح دائم

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 881-906

10.22059/jorr.2015.57744

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری


محدودۀ شرعی تمکین عام زوجه

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-82

10.22059/jorr.2014.50789

مهدی رهبر