کلیدواژه‌ها = مخالفت با عامه
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی دلالت قاعدۀ «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 573-599

10.22059/jorr.2019.222781.1007538

محسن تسلیخ؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی؛ بی‌بی زینب حسینی؛ عبدالله بهمن‌پوری


2. اعتبارسنجی مرجحیت مخالفت با عامه در علاج تعارض اخبار (موردپژوهی: نجاست خمر)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 555-580

10.22059/jorr.2018.222698.1007535

عطیه علیزاده نوری؛ محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری