نویسنده = �������������� ��������������������� ��������
تأملی بر سابقه و حجیت اجماع از دیدگاه اهل سنت

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 513-533

10.22059/jorr.2017.207662.1007346

طاهر علی‌محمدی؛ عباس کلانتری خلیل‌آباد


تبیین مصلحت به‌مثابۀ سنجه و شاخصِ ولایت قهری

دوره 14، شماره 2، تیر 1397، صفحه 357-382

10.22059/jorr.2018.130068.1007026

اردوان ارژنگ؛ عباس کلانتری خلیل آباد


مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 11، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 413-442

10.22059/jorr.2015.55620

عباس کلانتری خلیل آباد؛ سعیده سلیمانی پای طاق