نویسنده = ������ ���������� �������� ��������
نقد و بررسی ادلۀ مشروعیت «وقف حقوق معنوی»

دوره 11، شماره 4، دی 1394، صفحه 763-798

10.22059/jorr.2015.57733

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی


امکان‌سنجی وقف حقوق معنوی

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 731-758

10.22059/jorr.2014.53579

محمد جواد ولی زاده؛ عباسعلی سلطانی