نویسنده = �������� ���������� ��������������
سقوط حد سرقت در صورت نبود عضو متعلق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-100

10.22059/jorr.2019.231887.1007666

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سهراب بهادری؛ عبدالله بهمن پوری


مطالعۀ تطبیقی اصل لازم‌الاجرا بودن مجازات در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق فرانسه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 145-182

10.22059/jorr.2015.54657

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ سمیه نجفی کشکولی؛ بی بی زینب حسینی