سقوط حدّ سرقت در صورت نبود عضو متعلّق قطع در فقه شیعه و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

یکی از مجازاتها در حدّ سرقت، قطع عضو است. از موضوعات مهم در این زمینه، چگونگی اجرای مجازات سارقانی است که دارای محل اقامه‌ی حد نمی‌باشند. پرسش بنیادین اینست که آیا در صورت نبود عضو مخصوص متعلّق قطع، حد سرقت منتفی است؟ سخنان فقیهان در این‌باره مختلف است؛ گروهی از فقیهان، قائل به قطع عضو دیگر شده‌اند؛ البته در این‌ مساله که چه عضوی باید قطع گردد، دیدگاهها گوناگون است. در مقابل، بیشتر فقیهان چنین دیدگاهی را نپذیرفته و مفصّلاً به آن‌ها پاسخ گفته‌اند. از دید این گروه، با انتفای موضوع حکم، خود حکم نیز منتفی می‌شود و مجازات حد (قطع) در چنین مسئله‌ای ساقط می‌شود و به عضو دیگر انتقال نمی‌یابد.در نوشتار پیش‌رو تلاش شده است که دیدگاه‌های فقها و مبانی آنها درباره این مسئله واکاویده شود و مورد ارزیابی قرار گیرند. نخست فرضی بررسی می‌گردد که سارق در هنگام سرقت، دارای عضو متعلّق قطع می‌باشد، ولی پس از سرقت و پیش از اقامه‌ی حد، فاقد این عضو می‌گردد و سپس به فرضی که سارق در هنگام سرقت، فاقد عضو مخصوص متعلّق قطع می‌باشد، پرداخته شده است؛ تا از این رهگذر قضاوت صحیحی ارائه شود و در پایان قوانین در این‌باره مطرح و پیشنهادهایی نیز ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The fall of the theft in the absence of a member of cuts In the Shiite and Iranian Law

نویسندگان [English]

 • abolfazl alishahi 1
 • abdillah bahmanpory 2
 • sohrab bahadory 2
1 yasouj university
2 yasouj univercity
چکیده [English]

Summary
One of Mjazat‌Ha as theft, mutilation. The most important issues in this regard, how much punishment bandits that has Nmy‌Bashnd Aqamh‌Y place. The fundamental question is whether in the absence of a member for cut, the theft is ruled out? Ayn‌Barh scholars in different words, a group of scholars, believe that other members have been cut, but the question of whether a member should be discontinued Ayn‌, diverse views. By contrast, most scholars accepted this view and answer them in detail to the accused. According to this group, the denial of the subject of the sentence, the judge also ruled Tremblay and punish the (cut) in the Msylh‌Ay They are overthrown and another member Nmy‌Yabd.dr article has tried to use, they Drbarh‌Y opinion in the jurists and principles of this ‌Vakavydh and evaluated. First assumption that security check on elderly theft, a member of wearrateis cut, but after the theft and before Aqamh‌Y, too, without a dehumidified and then assumed that the thief when stealing, no member it cut for moderate and severe asthma, have been examined, to thereby jurists correct judgment between different views to be presented and discussed at the end of Ayn‌Barh laws and proposals are

کلیدواژه‌ها [English]

 • Theft
 • member
 • cut
 • fell
 • too
 • punished

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1396
 • تاریخ بازنگری: 22 آذر 1396
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398