نویسنده = ���������������� ������
تأثیر ناهنجاری‌های ژنتیکی در حکم سقط جنین در فقه امامیه

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 228-211

10.22059/jorr.2015.54659

فاطمه پیری امیرحاجیلو؛ علی تولّائی؛ محمد حسن شیخها


مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی)

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 247-270

10.22059/jorr.2014.52000

فاطمه پیری امیرحاجیلو؛ علی تولّائی؛ محمد حسن شیخها