مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استادیار دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یزد

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

چکیده

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری‎های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه‌گزینی، به والدین شانس شروع  بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری‎های ژنتیکی را می‎دهد.
تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه‌گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری‎های وابسته به جنس و علاقۀ والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می‎گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعۀ کتاب‌های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعدۀ لاضرر» و اصالة‌البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده‎اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Legitimacy of sex selection through preimplantation genetics diagnosis (PGD)"

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Piri Amirhajiloo 1
  • Ali Tavallaei 2
  • Mohammad Hasan Sheikhha 3
چکیده [English]

Preimplantation genetic diagnosis (PGD) is the combination of prenatal diagnosis (PND) and in vitro fertilization (IVF). In this way, the genetic diagnosis of genetics diseases in human embryos before implantation, give parents the chance to start a pregnancy with a healthy baby without any genetic abnormalities.
Gender selection of children is one of the important functions of PGD. The purpose of this process is the prevention of diseases related to sex and gender selection bases on parents’ interest.
The aim of this study was to determine the prove of legitimacy of sex selection for these two reasons based on the legal rules such as "hardship", "no harm rule" and originality of Albrayh. So far in our country in relation to sex determination no law is established. However, according to some questions (Istefta) from some scholars, they permit such action if there is no harm to the community and individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sex-linked diseases
  • Change in creation
  • Principle of Ebahe
  • Preimplantation genetic diagnosis
  • sex determination