کلیدواژه‌ها = واژۀ «فسق»
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جایگاه فقهی - ادبی حرف «واو» در آیۀ 121 سورۀ انعام

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 607-628

10.22059/jorr.2018.232779.1007676

علی نجفی ایوکی؛ عباس اقبالی؛ کاظم حسینی باصری