نویسنده = ������������������ ������ ����������
تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت‌المال

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-124

10.22059/jorr.2019.264669.1008171

عباس کلانتری خلیل‌آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ سید مصطفی میرمحمدی؛ سیده معصومه غیبی