نویسنده = ���������� ���������������� ��������������
واکاوی صحت و بطلان تعهد به پرداخت خسارت در بیمه‌های عمر و زندگی

دوره 13، شماره 3، مهر 1396، صفحه 463-484

10.22059/jorr.2017.135841.1007110

سعید افشاری؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم


تحلیلی بر حجیت خبر ثقه در موضوعات با تأکید بر دیدگاه سید احمد خوانساری

دوره 12، شماره 3، مهر 1395، صفحه 579-607

10.22059/jorr.2016.59925

محمد کرمی؛ محمدتقی قبولی درافشان؛ حسین ناصری مقدم