نویسنده = ���������������� ���������������� ������������
بررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-170

10.22059/jorr.2016.58018

کامران محمودیان اصفهانی؛ حسن پوربافرانی؛ علی یوسف زاده