نویسنده = ���������������� ������
تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-295

10.22059/jorr.2017.205088.1007297

وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی


تحلیل اشخاص، صفات و ملاک‌های مؤثر در مهرالمثل

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 157-186

10.22059/jorr.2013.36186

حسین ابوئی؛ فاطمه رخ؛ علی تولّائی