نویسنده = ���������������� ������
جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22059/jorr.2021.316439.1009008

علی محمدیان؛ بتول سلحشور؛ محمّد ناجم حصاری


واکاوی شرط مماثلت در سلامت در قصاص عضو

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 55-84

10.22059/jorr.2013.36182

علی محمدیان؛ الهه قلی زاده؛ محمد محسنی دهکلانی؛ محمد رضا علمی سولا