نویسنده = ���������� ���������� �����������... ��������������
اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 5-24

آیت‌ا... عبدالله جوادی آملی