اصول کلی اقتصاد اسلامی وراهکارهای آن از منظر فقه

نویسنده

استاد بزرگ حوزه علمیه قم

چکیده

اسلام به اقتضای جامعیت خود پاسخ گوی نیازهای بشر در همه ابعاد زندگی است و یکی از این ابعاد زندگی را مشکلات اقتصادی تشکیل می دهد، و با توجه به اینکه اقتصاددانان محدودیت منابع طبیعی و نامحدود بودن نیازهای بشر را مشکل اصلی اقتصاد در اداره زندگی انسان می دانند، این پرسش مطرح است که آیا در منابع فقه و آموزه های دینی در این خصوص راه حل هایی وجود دارد یا نه؟
در این مقاله ضمن اشاره به شرایط اقتصادی پیش از اسلام و وضعیت اقتصادی بشر در شرایط کنونی، به چند اصل از اصول کلی اقتصاد اسلامی و راهکارهایی که در آموزه های دینی و منابع فقهی برای حل مشکلات اقتصادی پیشنهاد می شود، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

General principles of Islamic economy and its instructions according to Fiqb

نویسنده [English]

  • Ayatollah Abdullah lavadi Amoli
چکیده [English]

The comprehensiveness of Islam necessitates that it would meet all the needs of humankind in all aspects of his life, including economic problems. Knowing that economists believe in scarcity of natural resources and human's unlimited needs as the main problems of economy in management of human's life, it is questioned if there would be any solution in Fiqh and religious teachings. Referring to pre-Islamic economic conditions and of today's, this article has investigated some general principles of Islamic conomics
based on religious teachings and Fiqh's sources to solve economic problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contentment and waste.
  • Economy Natural resources
  • Just distribution
  • Labor and production