نویسنده = ������������������ ������ �������������� ��������������
فلسفه تشریع روزه در قرآن و روایات

دوره 1، شماره 1، فروردین 1384

حجت الاسلام سیداحمد میرحسینى