نویسنده = ������������������*�� ������ �������������� ������������������ ������ �������� ����������
توحید از منظرکتاب و سنت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد شفیعى مازندرانى*