نویسنده = ������������ ������ �������������� ������������������ ������ �������� ������
خداشناسی از راه فطرت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1384

حجت الاسلام والمسلمین سید أحمد میر حسینى