تحلیل ادله نظریه عمومی ارش در قراردادها براساس نگرش اقتصادی با مطالعه تطبیقی در حقوق کامن لا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه علم و فرهنگ تهران،ایران

2 گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه تهران،ایران.

3 گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه فارابی تهران،ایران.

چکیده

در این مقاله کوشیده ایم با بیان ادله نقلی و عقلی نظریه عمومی ارش در فقه امامیه و به تبع آن در حقوق ایران،این ادله را مورد کنکاش قرارداده و در این صورت به نتایجی دست خواهیم یافت که باعث خواهد شد نظریه عمومی ارش ضمانت اجرای موثری برای نقض تعهدات قراردادی طرف ناقض قرارداد تلقی شود و فقه امامیه براساس نهادهای سنتی پاسخ مناسب و عادلانه به نقض قرارداد بدهد.علاوه بر بیان این ادله نظریات کلاسیک و مدرن حقوق اقتصادی با تاکید بر اینکه آیا اجرای عین تعهد اولویت دارد یا جبران خسارت به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کامن لا به خصوص حقوق آمریکاپرداخته ایم.
روش تحقیق نیز کتابخانه ای بوده و در حد وسع و توان به منابع داخلی و خارجی با تاکید بر منابع فقهی مراجعه شده است.
نتایجی که از این تحقیق می توان دست یافت این است که نظریه عمومی ارش کاملا براساس نظریات اقتصادی کاملا اثبات است.در واقع می توان گفت نظریه عمومی ارش می تواند تلفیقی از نظریه اخلاقی کارآیی –عمدتا براساس نظریه کارآیی کالدور-هیکس و تقدم جبران خسارت بر انجام عین تعهد (به عنوان نظریه ای تقریبا اخلاقی)و نظریه عینی بودن که در مقام امحای اخلاق در عرصه قراردادی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Arash's General Theory of arsh in contractsBased on Economic Attitude with a Comparative Study in common Law.

نویسندگان [English]

 • hamidreza behroozi zad 1
 • najad ali almasi 2
 • jalil ghanavati 3
1 PhD, private law, University of Science and Culture, Tehran, Iran
2 Full Professor, Faculty of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

The legal safeguards guarantee is one of the important issues of contract law. In the explanation of this guarantee, contractual performances of economic analysis can play a decisive role. One of the guarantees of the performances that has been discussed in the jurisprudence of the Imamiyah is the "Arsh" It seems that Arsh has the capability of a project as a general theory. In this article we have tried to analyze economics alongside the proof of the general theory of arshes. It is also comparative with the same topic-with a little tolerance-in American law There is also a comparison and analysis.
The research methodology is a library that has been referenced to the sources of internal and external sources with emphasis on sources of Imamiyah.
The results of this research can be found that the general theory of Arsh is completely based on classical and modern economic theories. In fact, it can be said that the general theory of arsh can be a combination of the pareto ethics theory and the priority of compensating for the fulfillment of the same obligation (As an almost moral theory) and the theory of objectivity that is in the realm of moral exclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • General Arsh's theory
 • Economic analysis of Arsh
 • Pareto Efficiency
 • compensation
 • specific performance

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
 • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 02 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399