کمِّیَّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک‌بار یا لزوم تکرار؟

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

2 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)

چکیده

در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا به شمار آمده است. با این حال درباره کمّیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده و استثنائاتی را بر آن برشمرده‌اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته و اصل را بر تکرار اقرار نهاده‌اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش نموده تا با تفکیک میان جرایم حق اللّهی و جرایم حق النّاسی، نظریه دیگری را در این زمینه مطرح نماید. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزه‌های مفاهیم و دلایل دارای ابهامات و چالش‌های متعددی است و در عمل نیز نظام رسیدگی‌های قضایی را با مشکلاتی مواجه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantity of confession in proving crimes: is a confession Sufficient or repetition is necessary?

نویسندگان [English]

  • Javad Riahi 1
  • Mohammad Ezzati 2
2 Grand Ayatollah Broujerdi University
چکیده [English]

In Islamic Shari'a, on the basis of some reasons, confession is one of the evidences for proving litigation. There are different views, however, on the number of confession needed for proving offenses. Some argue that except exceptional cases, a confession is generally sufficient for proving offenses, but, others believe that proving offenses generally necessitated repetition of confession. Meanwhile, some jurisprudent and writers distinguishing Haqollah Crimes from Haqonnas ones, asserted another theory in this respect. The present article, using a descriptive-analytical method, has criticized the last viewpoint and concluded that the viewpoint has many ambiguities and challenges in fields of concepts and reasons and faces the judicial proceedings to problems if enforced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confession quantity
  • condition of Repetition
  • judicial proceedings
  • Criminal jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 تیر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398