نویسنده = مهدی موحدی‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. اصول و قواعد بنیادین فقهی حاکم بر مذاکره

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 581-606

10.22059/jorr.2018.241075.1007797

مهدی موحدی‌نیا؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمد حسینی