نویسنده = �������������� ���������������� ���������� ��������������
تعارض شهادت‌ها در اثبات جرم قتل

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 265-295

10.22059/jorr.2017.205088.1007297

وجیهه السادات پورنجفی ابرقوئی؛ حسن قاسمی مقدم؛ علی تولایی