نویسنده = ����������������� ��������������������� ��������
ضابطۀ ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-26

10.22059/jorr.2017.61371

عباس کلانتری‌ خلیل‌آباد؛ فاطمه قدرتی؛ اعظم مدیح