نویسنده = �������������������� ��������
بازخوانی ادله فقهی حکم دیه شخص متولد از زنا (نقد ماده 552 ق.م.ا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jorr.2019.278209.1008380

احمد- مرتاضی-؛ حمید مسجدسرائی؛ حسن پورلطف الله


وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-50

10.22059/jorr.2017.61372

حمید مسجدسرائی؛ حبیب اجودانی