نویسنده = ���������� ���������������� ������ �������� ������
حقیقت و مشروعیت بیمۀ عمر از دیدگاه فقها و حقوقدانان معاصر اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 339-370

10.22059/jorr.2014.52004

سعید افشاری؛ سید محمد تقی قبولی درافشان؛ مجتبی الهیان