مبانی فقهی مشروعیتِ مسئولیت کیفریِ نقض تعهدِ مقابله‌ی با خطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه میبد

2 عضو هیات علمی رسمی دانشگاه میبد

3 دانشجوی دکتری دانشگاه میبد

چکیده

در برخی مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم‌آورِ صحنه‌ی نبرد با دشمن، پلیسِ حافظ امنیت، آتش‎نشانِ در شرایط پرخطر و سایر مشاغلی که وظیفه و ایفای تعهد در آن‌ها به طور طبیعى با خطر و تحمّل آن ملازمه دارد. هر چند هم به لحاظ فقهی و هم به جهت اصل ماده 152قانون مجازات اسلامی، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصره همین ماده، به افراد موظفِ به حکم قانون یا وظیفه، اجازه استناد به خطر و اضطرار برای ترک وظیفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته که مآلا مستحق کیفر(مسئولیت کیفری) می‌باشند. می‌توان صحت و روایی این تبصره را مستند به ادله و برخودار از مبانی فقهی مستحکم دانست و بدین طریق آن را موجه و مدلل نموده و صبغه خاص شرعی به آن بخشید.قاعده اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگیرِ احساس مسئولیت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنیت روانی جامعه، بخشی از مبانی حکم مورد نظر هستند. شیوه تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه‌ی منابع کتابخانه‎ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASDF ghjjk tyui rtyu oiuytrj hgfdn bv cx

نویسندگان [English]

 • ardavan arzhang 1
 • Hamid Roustaei Sadr Abadi 2
 • faezeh naziri 3
1 meyboud university
2 عضو هیات علمی رسمی دانشگاه میبد
3 PhD student. University of Meybod
چکیده [English]

In some jobs, people have to deal with risk. Border guards, battlefield fighters, security police, firefighters in high-risk situations, and other occupations in which duty and commitment naturally involve danger and endurance. Although both jurisprudentially and in accordance with the principle of Article 152 of the Islamic Penal Code, urgency removes punishment, but the legislator in the commentary to this article, did not allow individuals responsible by law or duty to cite danger and urgency to leave duty and Breach of obligation is a crime for which they are entitled to punishment (criminal responsibility). The validity and validity of this comment can be considered as evidence and has solid jurisprudential principles, and in this way it can be justified and justified and given a special religious character. The rule of action, the sanctity of escaping, the pervasive principle of the sense of responsibility, the sanctity of helping to sin, the necessity of achieving the psychological security of society, are some of the principles of the sentence in question. The research method is descriptive-analytical and based on library resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Violation
 • obligations to deal with danger
 • urgency
 • jurisprudential principles
 • criminal responsibility
 • Note to Article 152 of the Islamic Penal Code

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399
 • تاریخ دریافت: 07 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 23 شهریور 1399