مبانی فقهی امام خمینی در دفاع مقدس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، پدیدۀ شگفتی بود که جهان را به حیرت فرو برد و آنچه ناممکن می‎نمود را تحقق عینی بخشید. ایشان اسلام واقعی را عرضه کرد. اسلامی که توان مدیریت جامعه در ابعاد گوناگون امور داخلی و خارجی نظیر ایستادگی در برابر شرق و غرب و دفاع از بیضۀ اسلام و حفظ کشور اسلامی را دارد و این که نظام اسلامی یک نظام نیرومند بوده و دین در متن زندگی مردم از گهواره تا گور جای دارد و حفظ نظام واجب و اختلال در آن حرام است.
این نگاه فقهی امام موجب شد که حرکت جدیدی در جهان ایجاد شود و همین امر باعث کینه دشمنان اسلام گردید و جنگ را بوسیله صدام علیه ایران تحمیل کردند و هشت سال مستکبران جهانی و منطقه‎ای با تمام امکانات از عراق حمایت کردند و امام خمینی با نفس مسیحایی خود ملت را به دفاع از کشور فراخواند و دشمن را زمین‎گیر کرد. از این رو اسلام به عنوان یک نظام حکومتی رخ نمود و همین امر سبب پیدایش ده‎ها مسأله جدید شد که باید فقیه پاسخگوی آنها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Jurisprudential Principles of Imam Khomeini in Holy Defense

نویسنده [English]

  • hossein taghavi
Islamic Azad university of Saveh, Markazi, Iran
چکیده [English]

The Islamic Revolution, led by Imam Khomeini, was a miracle that stunned the world and made it impossible to realize what was impossible. He introduced true Islam. An Islam capable of managing society in various aspects of internal and external affairs, such as resisting the East and the West and defending the oval of Islam and preserving the Islamic state, and the Islamic system being a powerful system and religion in the context of people's lives from cradle to grave It is forbidden to maintain the obligatory system and disturb it.
This jurisprudential view of the Imam led to a new movement in the world, which caused the hatred of the enemies of Islam and imposed a war on Saddam against Iran. For eight years, world and regional arrogance supported Iraq with all possible means. The Christian soul itself called the nation to defend the country and captured the enemy. Thus, Islam emerged as a system of government, which led to the emergence of dozens of new problems that the jurisprudent must answer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jurisprudential Principles
  • Jihadism
  • Imam Khomeini
  • Holy Defense
  • system preservation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1399