رویکردی فقهی راجع به استرداد هدایای همسران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Member of academic staff at the Tehran university-Qom campus-Assistance professor

2 کارشناس ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

یکی از عوامل در تحکیم روابط اجتماعی و خانوادگی، هدایا هستند. هدیه دادن عاملی در تبدیل کدورت‌ها و دشمنی‌ها به محبت و دوستی و عملکردی است که در همه فرهنگ‌ها، فعلی ارزشی و مورد ستایش است. یکی از مواردی که هدیه دادن معمول و باعث ازدیاد علاقه و محبت می‌شود، زن و شوهر هستند که به مناسبت‌های مختلف همانند جشن تولد، سالگرد ازدواج و غیره به یکدیگر هدیه می‌دهند. اما به دلائل مختلف ممکن است رابطه آنها تغییر کرده و محبت بین آنها تبدیل به کدورت شود. در این موقعیت یکی از عکس العمل‌ها بین آنها، بازپس گرفتن هدایا است. محل بحث این نوشتار، جواز و یا عدم جواز پس گرفتن هدایا از جانب همسران از نظر فقه و حقوق است. در این مقاله با استناد به روایات در این زمینه و رفع تعارض بین آنها و هم‌چنین بررسی اقوال فقها بدست آمد که ظاهراً در این مسئله، حکم عدم رجوع هبه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Approach to Restoration of the Spouses’ Gifts

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Mirhosseini 1
  • fatemeh sadat mirhoseini niri 2
2 M.A., College of Jurisprudence and Law, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

One factor that strengthens the social and family relationships is the gift. Gifting turns the animosities and enmities to affection and love. It is admired as a valuable performance and act in all cultures. A common instance is the wife and husband’s giving the gift to each other in different occasions like birthday anniversary, marriage anniversary, etc. that increases their affection and love to each other. But, their lovely relations may turn to indignation for different reasons. One of their reactions in this situation is to take back their gifts. The present text aims at studying the lawfulness or unlawfulness of taking back the gifts by the spouses from jurisprudential and legal perspectives. The present article, relying on the related Islamic traditions, removing the conflict between them, as well as the reviewing of the jurists’ words found, apparently, that the ruling in this matter is that the gift should not be revoked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gift
  • Gift to Spouse
  • Right to Revoke the Gift
  • Necessity and Permission for Taking Back the Gift
  • Restoration of Gifts

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 11 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399