روش فکری و استنباطی مکتب تفکیک در مقایسه با اخباریگری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات ، دانشگاه قم، قم، ایران

2 استادیار، دانشکده الهیات ، دانشگاه قم ،قم ، ایران

چکیده

مکتب تفکیک یک مکتب نوظهور است که آغاز مبانی فکری آن را از عصر میرزا مهدی غروی اصفهانی می‌دانند. شالوده فکری این مکتب، معرفی قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت است. برخی آن را نه مکتبی جدید، بلکه ادامه همان «مکتب معارفی خراسان» یا «مکتب معارف اهل بیت علیهم السلام» می‌دانند. مخالفین، آن را نواخباریگری می‌دانند، از آن جهت که تأکید این مکتب بر استناد به ظواهر قرآن و سنت به عنوان تنها منابع شناخت، رواج ظاهرگرایی در این مکتب را به ذهن می‌آورد. دو نقطه افتراق مهم بین این دو وجود دارد، یکی آن‌که مکتب تفکیک بر خلاف اخباریگری برای عقل در مراتبی اعتبار قائل است. دیگر آن‌که بر‌خلاف اخباریگری اجتهاد و علم اصول را رد نمی‌کند، هرچند نتیجه آراء آن تحدید و تضعیف علم اصول باشد. با این وجود نقطه اشتراک غیر قابل انکار آن دو مکتب نص‌گرایی و تأکید بر استناد به ظواهر آیات و روایات است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Method of Thinking and Inferencing of Segregation School in Comparison with Traditionalism

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Sadat Farahi 1
  • Mohammad Javad Haidary khorasany 2
1 Ph.D. Student Ph.D Student in Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

The school of segregation is a new school. Its beginning is known to be from the time of Mirza Mahdi Gharavi Isfahani. Its basic ideas are: Quran, philosophy and theosophy should be seperated, because Quran and Revelation are the only sources of knowledge, human knowledge is defective so it cannot give us true and exact knowledge, and the best way of knowledge is to rely on the exact wording of Quran and revelation. Some know this school as a continuation of Learning School of Khorasan or Learning of Ahlul-Bayt Peace Be Upon Them. Some others believe that Segregation School is a new version of Traditionalism. There are two basic differences between Segregation and Traditionalism. The first is that Segregation School accepts the function of wisdom in some stages. The second is that Segregation school doesnot deny the principles of Jurisprudence as Traditionalism does. However the most common chrasteristic of these two schools is their emphasis on the exact wording.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : thinking
  • inferencing
  • Segregation
  • methodology
  • exact wording

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 22 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399