بازپژوهی فقهی و حقوقی قسامه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و علوم اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

در حقوق اسلامی قسامه به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعوی، در جنایاتی مانند قتل، جرح و قطع عضو بیان شده‌است. با توجه به مجموعه احادیث و همچنین سبقه‌ی تاریخی در خصوص قسامه، در ابتدا به نظر می‌رسد، که شبهه و انکار هر فقیه و حقوقدان در این تأسیس فقهی که قسامه دلیل اثبات است، بی‌مورد می‌باشد. لذا هدف از این پژوهش بررسی این شبه است که چرا ائمه(ع) ضمن تأکید شدید بر تثبیت قسامه و بیان ماهیت خلاف قاعده بودن آن و احتمال تأسیسی بودن قسامه به عنوان دلیل شرعی، قسامه را منحصر به موارد خاص دانسته‌اند. همچنین در این پژوهش به دنبال بررسی ادله‌ی مستندات قسامه و واکاوی احتمال دلیل نفی بودن آن و نیز تدقین بیشتر در احادیث وارده می‌باشیم. علاوه بر این موارد لازم است گفته شود که ما به بررسی شرایط لوث و تعداد قسم‌های لازم در قتل، قطع و حرج نخواهیم پرداخت. نتیجه حاصل از پژوهش این است که قسامه دلیل اثبات نیست و در این خصوص در عمل مشکل‌های و شبهات پیش روی اجرای قسامه را بیان داشته‌ایم. پیشنهاد می‌شود که قانونگذار در این خصوص تدقیق و بررسی لازم را به عمل آورد و در قانون مجازات اسلامی تغییرات لازم را اعمال نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Negative Because Qasamah in Law and Jurisprudence

نویسنده [English]

  • amir ahmadi
Assistant Professor, Department of law, Payame noor University, Iran, PO BOX 19395-3697, Tehran, IRAN
چکیده [English]

In Islamic jurisprudence and in the books of the Shi’ites and Sunni and, Qasamah has been listed in one of the proofs of the lawsuit in crimes such as murder, murder, and amputation. Regarding the collection of the Traditions of the infallibles and also the historical background about Qasamah, the doubt and the denial of any jurisprudent and lawyer in this jurisprudential establishment, which is the proof of reason, seems unnecessary. The purpose of this research is to examine the question of why the Imams (AS), while strongly emphasizing the consolidation of Qasamah and the expression of the nature of its offense and the likelihood of establishing Qasamah as a religious cause, considered the Qasamah as exclusive. Also, in this research, we seek to study the evidence of Qasamah documentation and analyze the reason for its rejection, as well as further deduction in the Traditions in addition; we do not consider the conditions of the sentence and the number of punishments necessary for murder, arrest and harassment. The result of the research is that Qasamah is not a reason for proving, and in this regard, in practice,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qasamah
  • retaliation
  • Revile
  • Criminal jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 26 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 تیر 1399