فقدان دلیل عقل در فرآیند هنجارسازی قواعد بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

منابع واقعی حقوق ریشه در فرهنگ، دین ،مذهب ،نژاد، زبان و تمدن بشری دارد . اما منابع صوری تنها فرآیند قانون گذاری را طی می کنند.درحقوق داخلی کشورها ، به دلیل اینکه یک حاکمیت وجود دارد ،منابع حقوق متناسب باشرایط هرجامعه تنظیم می شود،اما درحقوق بین الملل با دولتها وحاکمیت های گوناگون روبرو هستیم هدف ازاین تحقیقی تبیین ظرفیت "فقه اسلامی" درمسیر تحقق "منابع مشترک حقوقی "کشورها است .روش تحقیق تحلیلی توصیفی است .بابررسی بعمل آمده مشخص شد که درزمان تنظیم منابع صوری حقوق بین‌الملل طبق ماده ۳۸اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به معاهدات بین‌المللی ، عرف بین‌المللی ، اصول کلی حقوق، رویه قضایی بین‌المللی، دکترین و عدالت بسنده شده است به دلیل عقلی و مستقلات عقلیه اشاره نشده است .نتیجه تحقیق آن است که برای تحقق "صلح"و"امنیت بین المللی "لازم است کشورها بایکدیگر تعامل داشته باشند . یکی از مهمترین بسترهای تحقق این تعامل «قضایای مستقلات عقلیه» و توجه به نقش "عقل " در تکوین قواعد حقوق بین‌الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lack of rational reasoning in normalizing the international rules

نویسنده [English]

  • Alireza Ebrahimi
دانشگاه قم
چکیده [English]

The true resources of law are stemmed from culture, religion, race, language and human civilization. But formal resources only pass the legislative process. In the domestic law of countries, because there is only one governance, the law resources are regulated according to the conditions of each society. But in international law, we are faced with different governments and rulers. The aim of this research is to determine the capacity of "Islamic Jurisprudence" to meet the "common legal resources" of the countries. The method used in this research is a descriptive-analytical method. With the reviews performed, it was observed that in the meantime of establishing formal resources of the international law, according to article number 38 of the statute of International Court of Justice, international treaties, international custom, general principles of law, international judicial procedure, doctrine, and justice have been considered. And rational reasoning and intellectuals have not been addressed. The results of this research are that for providing "peace" and "international security" it’s necessary that the countries have proper interaction with each other. One of the most important contexts to meet this interaction is the "Theory of independent intellectuals" and considering the role of "wisdom" in establishing international legal rules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Independent Intellectuals
  • International Law Resources
  • international treaties
  • International Custom
  • International Judicial Procedure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 15 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1399