بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چهارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد.در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کرده و باب اجتهاد را مفتوح دانستند.از قرن دوازده و به پیروی از ابن تیمیه، جریان‌های سلفی انفتاح باب اجتهاد را مطرح کرده و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند،اما میان این گروه‌ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد.اکثر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند،دوری کرده و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می‌دانند و در این راستا نظریه تمذهب را مطرح کرده‌اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته‌و معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته،اما تقلید یا اتباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند.نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق دانسته و بر اساس همین به تکفیر دیگران می‌پردازند این مقاله به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان پرداخته و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Salafi perspective on Ejtehad & Taghlid

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohiti 1
  • mahdi farmanian 2
1 Student
2 Faculty member
چکیده [English]

In the first centuries, the way in in discretion or Ejtehad was open in Islam, but gradually it was limited within the four main denominations. Some scholars like Ibn Taymiyyah objected to these limitations and said the path of dissertation must be open forever. In the twelfth century, Salafi movements, following Ibn Taymiyyah path claimed free dissertation in Islam. Nowadays, the Wahhabism, Muslim Brotherhood group and Jihadi Salafi believe in free Ejtehad, however, there are so many differences in nuances between them. The majority of Wahhabi scholars do not claim absolute discretion and consider themselves as Ahmad Ibn Hanbal followers. They suggest Tamazhob theory. Naser-Al–Din Albani criticized this theory and maintain that we must take the path of absolute discretion. Famous figures in Muslim Brotherhood group like Sayyed Sabegh and Yusuf al-Qaradawi claimed absolute Ejtehad but maintain that we can follow from other denominations as well. Salafi Jihadi scholars consider themselves absolute Mujtahid and so declare that others are pagans and non-believers. In this article, we will have an in-depth look at Ejtehad from the viewpoint of Salafi scholars and its consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ejtehad
  • Taghlid
  • salafism
  • Wahhabism
  • Following

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 18 فروردین 1399