چالش‌های ناظر بر اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه

چکیده

امروزه فرآیند تناسب‌سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیّت وافری برخوردار گشته است؛ در واقع، جهت عملیاتی‌شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری ضروری است تا حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز گردد؛ در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق‌های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت‌مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که از اختلال هویّت جنسی برخوردار می‌باشند در لوای یکی از چالش‌های مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین‌سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارآ ایجاب می‌نماید تا اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آن‌ها ایفاء می‌نماید مورد احتساب واقع شود. با کنکاشی که در این نوشتار انجام شد تبیین گردید، کنشگران نظام کیفری ملّی با عدم شناسایی اختلال‌های دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده نسبت به ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت‌مدار برگزیده‌اند. بدین‌سان، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی چالش‌ جدی وجود دارد. بنابراین در طی این جستار تلاش می‌گردد تا با تحلیل مصداق‌های جرایم جنسی و جنسیت‌مدار، چالش‌هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مورد واکاوی و چاره‌سازی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of bisexual and transsexual disorders in the field of sexual and gender-based offences

نویسندگان [English]

  • Freydoun Amirabadi Farahani 1
  • Mahmoud Ghayoumzadeh 2
1 Department of Law, Saveh, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 The member of faculty
چکیده [English]

Nowadays, the process of matching criminal law according to the circumstances of offender has been of great importance; in fact, to achieve the deterrence of offences, it is necessary to provide for criminal law in proportion to the status of the offender. In this regard, the commission of some criminal offences of sexual and gender-based crimes in the area of bisexual and transgender people who have sexual and gender identity, respectively, is at the forefront of one of the most important challenges faced by the world's criminal law enforcement agencies. With the investigation into this paper, the activists of the criminal justice system have chosen to take a passive strategy against the perpetrators of sexual and gender-based crimes without identifying their bisexual and transsexual disorders. In fact, There is a serious challenge to the perpetrators of bisexual and transsexual in the field of committing sexual and gender-based offences. Thus, it seeks to analyze and resolve the challenges facing bisexual and trans as perpetrators of sexual and gender-related offences and related punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual identity
  • Khonsa
  • bisexual disorder
  • transsexual disorder
  • sexual and gender-based offences

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1398