قلمرو نظارت حاکم بر قاضی تحکیم (داور) در فقه و حقوق موضوعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد و از احکام امضاییِ اسلام است اما بخش اعظمی از آنچه که امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برآیند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست؛ چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رای بر اساس موازین انصاف و عدالت اشاره نمود، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه که امروزه وجود دارد، دارای اختلاف‌های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن عدم وجود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می‌داند.بنابراین نظارت بر قاضی تحکیم با آنچه که امروزه به عنوان مداخله دادگاه در امر داوری شناخته می شود، تفاوت های بنیادینی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Territory of Supervision of Arbitration in Religious Jurisprudence and Case Law

نویسندگان [English]

  • Mahmood Ghayumzadeh 1
  • Ehsan Mozaffari 2
1 Professor of Islamic Azad University unit Saveh
2 phd student of private law ,judicial department of Tehran
چکیده [English]

However, Arbitration is as old as the history of mankind, and it is one of the signatures of Islam, but much of what we know today as the Arbitration in Islamic texts is the result of Islamic ijtihad that established this institution in jurisprudence. Despite the similarities and differences, the relation between this institution in Islamic jurisprudence and the institution of arbitration in the present subject matter must be regarded as a continuation of the old law in the new law. Because there are features and elements of today's arbitration index, including the judgment of the parties to the arbitration as well as the issuance of verdict on the basis of fairness and justice, there has also been in past. But the issue of jurisdiction over arbitration is one of the things that have a major difference with what exists in the past with what exists today, the most obvious reason is the absence of the phenomenon of modern government and the institution of modern justice which considers it one of its duties to oversee the process of arbitration in the positive and negative manner.Monitoring Judge Consolidation therefore differs fundamentally from what is now known as court intervention in arbitration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration
  • Competence
  • Supervision
  • Verdict Validity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 26 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 09 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 19 آذر 1398