مبانی فمینیسم در سقط جنین؛ واکاوی نقادانه از منظر فلسفه‌ی فقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آیت الله حایری ره

2 هیات علمی

3 دانش آموخته دکتری دانشگاه قم

چکیده

یکی از خواسته‌های فمینیست‌ها، مجاز دانستن و مشروعیت بخشیدن به سقط جنین است. از آن رو که پای حق حیات دیگری در میان است، شاید پر چالش‌ترین مطالبه باشد. به همین جهت سعی کرده ادله‌ی متعددی را فرارو نهند. استناد به حق انتخاب، حق آزادی و نیز تمسک به حق شکوفایی استعدادهای زنان و همچنین با استمداد از حق تسلط انسان بر جسم و پیکر خویش، به دنبال نشاندن مدعای خود بر کرسی اثبات هستند. این جُستار با نگاه و نگرش فلسفه‌ی فقه ـ دانشی که متکفل بیان و تبیین پیشافقهی امور و مسائل فقهی است ـ به نِقار و نِقاش در این مبانی، پرداخته و قدرت اثباتی این ادله را ضعیف و این استدلال‌ها را عقیم و کوشش‌ها را نافرجام دانسته و ناسازگاری این مبانی و ادله را با مبانی اسلام در فلسفه‌ی فقه، می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Fundamentals of Fisimism in Abortion; A Critical Examination from the Perspective of the Philosophy of Law

نویسندگان [English]

 • ardavan arzhang 1
 • abolfazl alishahi 2
 • fatemeh ali zadeh 3
2 yasouj university
3 asdfg
چکیده [English]

Abstract
One of the demands of feminism is to permit and legitimize abortion. Because of the right to life of another person, it is perhaps the most challenging demand. Therefore, it has attempted to provide various reasons in this regard. Referring to the right to choose, the right to freedom, the right to flourish women's talents and the right over one's own body, the feminism seeks to prove its claim. This paper investigates these fundamental issues concerning the philosophy of jurisprudence as a science that is responsible for extrajudicial explanation of the jurisprudential affairs. It considers the proof of these reasons weak and neutral, deems such attempts unsuccessful and explains the disagreement between such basics and reasons with the principles of Islam in the philosophy of jurisprudence.
Keyword: feminism, abortion, basics, right, philosophy of jurisprudence

کلیدواژه‌ها [English]

 • feminism
 • abortion
 • basics
 • right
 • philosophy of jurisprudence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 17 تیر 1396
 • تاریخ بازنگری: 27 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398