«تکلیف به وسع یا تکلیف به طاقت»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

2 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران

3 فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران

چکیده

چکیده:
در مورد مبنا و ضابطه تکالیف میان صاحب نظران دو دیدگاه به چشم می خورد. دیدگاه نخست: اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، وسع بندگان است. یعنی هر آنچه که از دایره وسع انسان خارج شود، تحت عنوان عسر و حرج قرار می گیرد، اگرچه طاقت انسان بر انجام آن کار باشد.دیدگاه دوم: اینکه مبنا و ملاک برای تکالیف، طاقت بندگان است. یعنی هر آنچه که از دایره طاقت انسان خارج شود، تحت فاعده نفی عسر و حرج قرار می گیرد. نگارندگان ضمن بازخوانی مسئله، معتقدند به طور کلی نمی توان گفت تکالیف به وسع یا به طاقت، تعلق گرفته باشند، بلکه به نظر می رسد مقتضای اصل اولیه در هنگام شک و تردید و عدم وجود قرینه، تعلق تکالیف به وسع است و معیار تکالیف الهی وسع بندگان یعنی توان عرفی است نه طاقت ایشان. آیات قرآن، روایات، ادله تسهیل بر عباد و بنای عقلا را می توان مهمترین ادله برای تقویت نظریه نخست دانست. امّا در مواردی همچون عرض و آبرو، طلاق و اجرای قسامه، به دلیل خاص، ملاک و معیار تکالیف، طاقت (نهایت توان) مکلفان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"An Exercise or Exercise Homework"

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Ezadi Fard 1
 • Mohamad Mahdi Zarei 2
 • Hosein Shokrian Amiri 3
1 University Of Mazandaran,Babolsar,Iran
2 University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

There are two perspectives on the basis of the homework assignment among the scholars. The first view is that the basis for the assignments is the breadth of the servants. That is, everything that goes out of the circle of mankind falls under the heading of the , although it is the ability to do it. Second, the criterion for assignments is the servility of the servants. That is, everything that goes out of the manpower circle is subjected to the rule of negation. , the authors believe that in general, it can not be said that the assignments were expeditiously or accountable, when doubt, and the absence of symbols, the assignment of duties to the widest, and the criterion of the worshipers That is, the power is customary, not the endurance of them. The verses of the Qur'an, the narrations, the evidence of the facilitation of worship and the construction of the intellect can be considered as the most important evidence for strengthening the first theory. But in certain cases, such as latitude and honor, divorce and execution of the custom, it is obligatory for the particular , the endurance (ultimate power).

کلیدواژه‌ها [English]

 • wisdom
 • Duration
 • Homework
 • Negative Expression
 • Negative Hardship

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
 • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1398
 • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398