ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از نهادها و تأسیساتی که با آن‌که کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، اما به نحو تحلیلی کم‌تر به ابعاد این نهاد پرداخته شده است‏، مسئله‌ی ولایت پدر بر فرزند است در این نوشتار تلاش شده ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد. بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد تعبیر ائمه‌ی معصومین (ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق که شامل حکم می‌شود، می‌باشد. هم‌چنین با توجه قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی‌ترین ویژگی حق به معنای خاص می‌دانند، عدم اسقاط‌پذیری در ولایت نشان از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی دارد و قانون مدنی نیز اگر چه تصریح به این امر ندارد اما با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. قابل ذکر است که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه‌ی آثار به جز ارث مترتب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Guardianship of Father over the Legitimate Child and Normal Child from the View of Right or Rule in the Imamiyyah Jurisprudence and Civil Law

نویسندگان [English]

  • nasrin salehi rezveh 1
  • abedin momeni 2
1 ph.D student, jurisprudence and principles of Islamic law, university of Islamic religions
2 associate professor, faculty of theology, university of tehran
چکیده [English]

One of the institutions that despite having vast applications in law and jurisprudence, has less paid attention analytically to its dimensions, is the guardianship of father over the child. In this writing, it has been tried to investigate the nature of the guardianship of father over the legitimate child and normal child from the view of right or verdict in the Imamiyyah jurisprudence and civil law. The study of jurisprudence resources shows that the interpretation of the guardianship in the sayings and phrases of jurisprudents by infallible Imams (peace be upon them) is the guardianship right as the supervisor in the general meaning of the right. Also, according to the abolishment capability that the jurisprudents consider it as the main specification of the right in the specific terms, non-abolishment capability in the guardianship shows the ruling role of this institution. According to the opinion of the contemporary jurisprudents about the normal child, the guardianship of father over the child is considered as the ruling term and the guardianship is not a right for the father that he can abolish it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right
  • Ruling
  • Father's Guardianship
  • Right Abolishment
  • Legitimate Child and Normal Child

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 12 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398