تاملی نو پیرامون ردّ عقد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2 گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران، تهران ، ایران

چکیده

کی از مفاهیم پرکاربرد در فقه وحقوق که تاکنون پژوهشی جامع در مورد آن صورت نپذیرفته، ردّعقد است. تردید در این‌که ردّ به عنوان یک ضمانت اجرای صرفِ قراردادیِ مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی است یا آن‌که مشمول احکام وآثار نهادهایی هم‌چون فسخ می‌باشد، بررسی دقیق این نهاد و ارائه‌ی معیاری برای تشخیص آن از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت‌های متفاوت و بعضا نامانوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می‌نماید. امری که این نوشتار در پی دست‌یابی به آن است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش ردّعقد هم در احکام و هم در آثار مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه‌ی اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می‌گردد. با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است ردّ در همه‌ی موارد آن در گذشته تاثیر می‌نماید با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث اثر قهقرایی منتفی است.
در مقام تعیین ضابطه برای تمییز ردّعقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه‌ی نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد منوط به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی می-گردد باید حق در نظر گرفته شده را حق

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new reflection about rejection of contract

نویسندگان [English]

  • abbas karimi 1
  • Mohsen Mahdian 2
1 university of tehran
2 Private and Islamic Law,Faculty of Law and Political Science,University of Tehran,Tehran,Iran
چکیده [English]

Rejection of contract is a widely used concept in law and jurisprudence which hasn’t been researched comprehensively till now. This research seeks to respond that rejection as a mere sanction contract entails proprietary rules and effects, or it is subject to the rules and effects of other concepts, especially termination, or included the termination’s rules.
Study about the special effects of the subject and presenting a criterion to distinguish it among other similar concepts in the cases of legislator ambiguity is one of the comprehensive research requirements around the concept of rejection.
According to the finding of this study rejection of contract is an independent concept of termination. The main consequence of this independence is obvious in the difference of retrogressive effect of these two subjects. With this explanation that unlike termination which is without retrogressive effect, rejection affects on the all cases of the past with this exception that retrogressive effect is eliminated in the case of ineffectiveness of mora'a.
To determine a criterion for distinguishing rejection of contract from the other similar subjects, anywhere that conflicting with the third party’s interests process of contract’s effects depends on the satisfaction of one of the two parties(members of that contract)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • rejection of contract
  • termination
  • retrogressive effect

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 22 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398