تبیین فلسفۀ احکام در خطبۀ فدکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

 خطبۀ فدک حضرت زهرا (س) مانند نهج‌البلاغۀ امیر، بیان حضرت علی (ع)، در اوج هنر و عظمت و از میراث‌های عظیم الهی برای بشر است. یکی از فرازهای مهم خطبۀ فدکیه، تشریح فلسفۀ احکام است که با بیان رسایی در آن مجلس مطرح شده‌اند. احکامی همچون ایمان با فلسفۀ طهارت از شرک، نماز برای پیراستن از کبر، زکات برای توسعۀ رزق، روزه برای اخلاص، حج برای تقویت دین، عدالت مایۀ آرامش قلوب، امامت مانع از تفرقه، جهاد عزت اسلام، صبر برای طلب مغفرت، امر به معروف برای مصلحت عامه، نیکی به والدین برای حفاظت از غضب الهی، صلۀ رحم مایۀ رشد نسل، قصاص و حفظ دماء، وفای به نذر برای مغفرت، کیل و وزن و جلوگیری از کم‌فروشی، قذف و لعنت الهی، رابطۀ سرقت و عفت نفس، عدالت در قضا، رابطۀ حرمت شرک و اخلاص الهی.
در این مقاله، ضمن تبیین این احکام و فلسفۀ آنها که برگرفته از این خطبه‌اند، به فراز پایانی خطبه که دعوت به تقوای الهی است اشاره می‌کنیم و در صدد شرح و توضیح آن بر می‌آییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

فلسفه های احکام در خطبه فدکیه

نویسنده [English]

  • Seyed Eshagh Hosseini Koohsari
چکیده [English]

خط فدک حضرت زهرا مانند نهج البلاغه امیربیان حضرت علی علیهما السلام در اوج هنر وعظمت واز میراثه ای عظیم الهی برای بشر است یکی از فراز های مهم خطبه فدکیه همان فلسفه احکام است که بابیان رسا در آن مجلس مطرح شده است . موضوعی که بیان آن، در هم چو جوّّ و هم چه مجلسی خود نوعی اعجاز بیانی واوج شخصیت سخنران است که در این مقاله به آن پرداخته شده است، مانند : ایمان برای طهارت از شرک، نماز برای پیراستن از کبر، زکات برای توسعه رزق،روزه برای اخلاص،حج برای تقویت دین،عدالت مایه آرامش قلوب،،امامت مانع ازتفرقه، جهاد عزت اسلام،صبر برای طلب مغفرت،امر به معروف برای مصلحت عامه ،نیکی به والدین برای حفاظت از غضب الهی،صله رحم مایه رشد نسل،قصاص وحفظ دماء،وفاء به نذر برای مغفرت،کیل و وزن وجلوگیری از کم فروشی، قذف و لعنت الهی،رابطه سرقت و عفت نفس ،عدالت در قضا وانس جامعه ،رابطه حرمت شرک و اخلاص الهی و در پایان بخش این فراز خطبه دعوت به تقوی الهی است که تحقیق پیش رو در صدد شرح وتوضیح آن بر آمده است .

کلیدواژه‌ها [English]

  • فدک
  • فلسفه احکام
  • تشریع
  • نماز
  • زکات
  • روزه