تأثیر وصیت میت و موافقت ولی برای پیوند عضو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه غیر انتفاعی امین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش دربارۀ دیدگاه‌ها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداخته‌اند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخّص عنوان کلی مضطرٌّ به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of the deceased person's will and and guardian consent for organ transplantation

نویسندگان [English]

  • Ehsan Aliakbari Babookani 1
  • Zeinab Hesami Shahrezaie 2
  • Mostafa Shafizadeh khoulenjani 3
1 Assistance professor at Amin university
2 M.A. student of private law at Modares university
3 M.A. student of private law at Imam Sadiq (a.s.) university
چکیده [English]

The sixth parliament in the Wednesday 1379/17/01 at an open session passed the law of organ transplant including a single article and three notes. In this note designate that the reference of organ transplant is the will of the patient and the permission of his relation after the death. At the present paper, the author analyzes the view point and opinion of the scholars regarding the possibility of these two elements as the main reference of organ transplant. The authors believe that the criterion of organ transplant as a religious order is exigency. But the will and permission cannot assume as the main cause of organ transplant. So if these two elements are not present, the removal of a member from dead is just an exigency action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influence
  • the lack of influence
  • will
  • guardian
  • organ removal
  • organ transplant