تحلیلی نقد‌گونه بر ادلۀ اهل سنت در عدم وجوب خمس (تجارت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب.

2 دانشجوی دکتری و پژوهشگر پژوهشکدۀ دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

یکی از فرایضی که در شیعه به آن اهمیت ویژه‌ای داده می‌شود، پرداخت خمس است. اهل سنت معتقدند در قرآن تنها یک آیه در مورد خمس آمده است، پس اهمیت خاصی ندارد و همان یک آیه هم در مورد غنایم جنگی است؛ نه ارباح مکاسب و تجارت، که شیعه به آن معتقد است. اما ادلۀ شیعه بر نقد ادلۀ اهل سنت عبارت است از: 1. اولاً بیش از یک آیه در مورد خمس در قرآن آمده است؛ ثانیاً بر فرض وجود فقط یک آیه دربارۀ وجوب خمس، مگر فریضۀ مهم حج با بیش از یک آیه ثابت است که خمس با یک آیه ثابت نشود؛ 2. روایاتی که شیعه بر مبنای آنها به پرداختن خمس معتقد است؛ 3. روایاتی که اهل سنت خود در پرداخت خمس به آنها اشاره کرده‌اند و 4. اجماع مسلمانان بر پرداخت خمس، از دلائلی است که شیعه در جواب اهل سنت و به‌ویژه وهابیت می‌آورد. پژوهش حاضر با بررسی آیات و روایات خمس، از سویی ادلۀ شیعه را آورده و از سوی دیگر ادلۀ اهل سنت را سنجیده است. نتیجه اینکه،در مقابل ضعف و مضطرب بودن ادلۀ اهل سنت، استحکام ادلۀ شیعه در مورد پرداخت خمس به عنوان واجبی شرعی، ثابت و مشخص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of Sunnites Argument over Non-necessity of Khums(one fifth)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Farmanian 1
  • Mohammad Moinifar 2
چکیده [English]

One of the practices, particularly important in Shi'ism is to pay khums.Some
Sunnites believe there is merely one verse in Quran concerning khums; thus it
isnot so important. This single verse includes the spoils of war, not business profit
and trade as Shiites believe in it. But Shiites criticize Sunnites argument as
follows: 1- firstly, there is more than one Quranic verse regarding it, secondly
among the verses on the leading ritual of Hadj, we do rely on a single verse to
prove it; Henceforth, Can't we apply this rule to Khums? 3- The Sunnites
themselves refer to some narrations on paying Khums. The consensus of Muslims
to pay khums is one of the reasons given by Shiites in response to Sunnites,
especially Wahhabism. This research on one hand suggests the arguments raised
by Shiites and on the other surveys the arguments of Sunnites.
The result of this research firmly asserts the weakness of Sunnites arguments
and the strength of Shiites' arguments as a religious duty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Khums
  • Shiite argument
  • People of Sunnah
  • Wahhabism
  • trade
  • and BusinessProfit