بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات‌های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیلۀ حکومت جرم‌انگاری شده است و برای آنها مجازات‌هایی نیز وضع می‌شود. در اینکه این مجازات‌ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات‌ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات‌های منصوص شرعی است، دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات‌های حکومتی می‌دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می‌کند. با مراجعه به ادلۀ شرعی مجازات تعزیر روشن می‌شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت "گناه" تلقی می‌شوند. بر پایۀ این برداشت از ادلۀ یاد‌شده، از آنجا که جرایمی که به وسیلۀ حکومت جرم‌انگاری می‌شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات‌های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی‌شوند. بنابراین، برای این‌گونه مجازات‌ها باید عناوین دیگری مانند مجازات‌های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Governmental Penalties from the Viewpoint of Islamic Jurisprudential Denominations (Focusing on the role of "Sin" in the Essence of Ta'zir)

نویسنده [English]

  • Sayyid Mohsen Fattahi
Assistant Professor of University of Religions and Denominations
چکیده [English]

There are some activities which have not been forbidden in Shari'a, but they are considered as guilt by government and penalties are also imposed for them. What is the nature of these governmental penalties? There are two main views. Some state that penalties fall under Ta'zir, which is kind of penalty defined by Shari'a. Others declare that penalties are governmental legitimized by Supreme Leader. Regarding documents of Shari'a in the field of Ta'zir we can argue that Ta'zir is restricted to those activities considered as "sin" by Shari'a and does not go further. Therefore, as the sentences legislated by the government lacks the main element of Ta'zir, i.e. "to be a sin", this kind of penalties can not be categorized under Ta'zir naturally. Hence, we should classify this sort of punishments under some other names such as governmental or legislative penalties and so on; and subsequently, the rules that apply to them will differ from the rules of Ta'zir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminalization
  • element of sin
  • governmental penalties
  • legislative penalties
  • nature of Ta'zir